Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Aktualności

Medytacja - dzień dwunasty

Sie 12

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Spory, urazy, kłótnie itp. z pewnością zdarzają się w naszym życiu. Ludzie na różne sposoby próbują rozwiązywać te sytuacje. Na dzień dzisiejszy istotne jest pytanie jak jako człowiek wierzący powinienem postąpić, gdy ktoś zgrzeszy przeciwko mnie? 

I nie mamy tutaj na myśli zachowań, które nam się nie podobają, irytują nas, których sami byśmy nie zrobili, ale mówimy tylko o przypadku grzechu przeciwko mnie - złamaniu Bożego prawa. Tutaj istotnym jest byśmy sami umieli rozeznać co jest grzechem, a co nie. To nie ja decyduję o grzeszności jakiegoś czynu. To Bóg wskazuje nam co jest grzesznym złamaniem Jego przymierza. W sytuacji gdy ktoś zgrzeszy przeciwko mnie naturalnie powstają reakcje buntu, szybkiej obrony, zemsty, czy nawet wola odwetu. Te postawy są niebezpieczne ponieważ potrafią popchać mnie do kolejnego grzechu, sprawić, że to ja stanę się zły. Dlatego dziś Pan Jezus odnosząc się to takich wydarzeń daje konkretne wskazanie swoim uczniom - idź i upomnij tę osobę najpierw w cztery oczy. Wiemy, że jest to bardzo trudne, bo trzeba powstrzymać się od żądzy zemsty i odwetu, schować swoje zranione ego i w imię miłości Boga i bliźniego podjąć próbę rozmowy. Ten pierwszy krok, choć bardzo trudny, potrafi często szybko uzdrowić powstałe zranienia. Jednak Pan Jezus pomaga nam twardo stąpać po ziemi, dlatego dopuszcza sytuację, w której taka rozmowa nie przyniesie pożądanego efektu. Wówczas Pan proponuje kolejny krok. Drugie podejście ma być inne - tym razem „weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa”. Musi pojawić się ktoś, jakiś wspólny autorytet, który pomoże nam wyzwolić się z subiektywnych opinii i wzajemnych uraz, a spór odniesie do obiektywnych wartości. Ten i kolejne kroki opisane w Ewangelii pomogą nam uchronić się przed zwyciężaniem zła złem, a skłonią, by zło dobrem zwyciężać.

© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk