Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Aktualności

Konferencja - dzień siódmy

Sie 07

Maryja uwielbia Boga i dziękuje Mu za wszystko. Magnificat – o miejscu dziękczynienia i uwielbienia w codziennej modlitwie.

Przymierzałam się do pielgrzymki od 3 lat, ale w tym roku stało się to już mocnym pragnieniem, aby podziękować Bogu za wstawiennictwem Maryi za wyświadczane łaski. I co - słynny Covid-19 pokrzyżował plany. Ale Bóg wysłuchuje naszych próśb i obawa, że pielgrzymka się nie odbędzie, minęła, bo – idą nasi Księża. 

Medytacja - dzień siódmy

Sie 07

Dzień siódmy

Sie 07

7 SIERPNIA (PIĄTEK) ZAGÓRÓW - GRODZIEC (22KM)

Potop szwedzki

W czasie potopu szwedzkiego wojska nieprzyjaciela podjęły próbę opanowania klasztoru i sanktuarium. Szwedom podporządkowywały się sukcesywnie kolejne jednostki wojsk polskich. Bez walki padła Warszawa, jedynie Kraków, którego bronił Stefan Czarniecki, stawiał opór, ale skapitulował po trzech tygodniach. 

Nowenna - dzień trzeci

Sie 06

I. Wprowadzenie

W roku 1621, za panowania Zygmunta III, dowództwo wojsk walczących z Turkami oddano w ręce Karola Chodkiewicza. Rycerski hetman gorącą miłością i czcią otaczał Matkę Bożą Jasnogórską. W czasie oblężenia polskich chorągwi pod Chocimiem przez  pięciokrotnie liczniejsze siły tureckie zarządził Chodkiewicz gorące modlitwy o ratunek do Częstochowskiej Pani.

Różaniec - dzień szósty

Sie 06

Konferencja - dzień szósty

Sie 06

Maryja pomaga nam żyć w wolności dzieci Bożych. O ascezie, poście i wstrzemięźliwości.


            Wpisując hasło „wolność” w internetową wyszukiwarkę grafiki zobaczymy głównie motywy rozerwanych kajdan oraz szeroko rozłożonych ramion. W przestrzeni wizualnej „wolność” definiowana jest więc automatycznie jako wyrwanie ze zniewolenia rąk, które w końcu mogą zostać szeroko rozpostarte.

Medytacja - dzień szósty

Sie 06

Dzień szósty

Sie 06

6 SIERPNIA (CZWARTEK) WITKOWO - ZAGÓRÓW  (40 KM)

Śluby Jana Kazimierza

Panuje powszechne przekonanie, że śluby złożone przez króla Jana Kazimierza we
Lwowie były konsekwencją zwycięskiej obrony Jasnej Góry. Te dwa wydarzenia pozostają
organicznie niejako związane. Pełne znaczenie zwycięskiej obrony w 1655 r.
znalazło wyraz w elekcji Maryi na Królową Polski.
© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk